Politica de confidențialitate

1. DEFINIȚII

1.1. Administrator – NextBike România cu sediul în Bucuresti, Aleea Poarta-Albă, nr.1-3, sector 6.

1.2. Date personale – toate informațiile despre o persoană fizică identificate sau identificabile de unul sau mai mulți factori specifici care determină identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială, inclusiv imagini, înregistrare vocală, date de contact, date despre locație, informații conținute în corespondență, informații colectate prin echipamente de înregistrare sau alte tehnologii similare.

1.3. Politică – această politică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.4. GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE.

1.5. Persoana vizată – orice persoană fizică ale cărei date personale sunt prelucrate de Administrator, de exemplu, o persoană care vizitează sediul Administratorului sau îi trimite o întrebare prin e-mail.

2. PROCESAREA DATELOR DE CĂTRE ADMINISTRATOR

2.1. În legătură cu activitatea de afaceri desfășurată, administratorul colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile relevante, în special GDPR, și cu principiile prelucrării datelor conținute de acestea.

2.2. Administratorul asigură transparența procesării datelor, în special, informează întotdeauna despre prelucrarea datelor la momentul colectării, inclusiv scopul și baza legală a prelucrării – de exemplu, atunci când încheie un contract pentru vânzarea de bunuri sau servicii. Administratorul se asigură că datele sunt colectate numai în măsura necesară scopului indicat și procesate numai pentru perioada în care acestea sunt necesare.

2.3. La prelucrarea datelor, Administratorul asigură securitatea și confidențialitatea acestora și accesul la informațiile de prelucrare pentru persoanele vizate. Dacă, în ciuda măsurilor de securitate utilizate, a existat o încălcare a protecției datelor cu caracter personal (de exemplu, „scurgeri de date” sau pierderi), administratorul va informa persoanele vizate despre un astfel de eveniment într-o manieră în concordanță cu prevederile.

3. CONTACT CU ADMINISTRATORUL

3.1. Administratorul poate fi contactat prin e-mail la office@nextbike.ro, formular de contact la www.nextbike.ro, telefonic la +40 740 647 409 sau în scris la adresa sediului.

3.2. Administratorul a numit un responsabil pentru protecția datelor care poate fi contactat prin e-mail office@nextbike.ro pentru orice problemă privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

4. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

4.1. Pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor, administratorul a implementat proceduri care permit accesul la datele cu caracter personal numai persoanelor autorizate și numai în măsura necesară, datorită sarcinilor îndeplinite de acestea. Administratorul aplică soluții organizatorice și tehnice pentru a se asigura că toate operațiunile cu privire la datele cu caracter personal sunt înregistrate și efectuate numai de persoane autorizate.

4.2. Administratorul, de asemenea, întreprinde toate acțiunile necesare astfel încât subcontractanții săi și alte entități cooperante să garanteze utilizarea măsurilor de securitate adecvate ori de câte ori prelucrează datele cu caracter personal în numele administratorului.

4.3. Administratorul efectuează o analiză de risc permanentă și monitorizează adecvarea securității datelor aplicate la amenințările identificate. Dacă este necesar, administratorul pune în aplicare măsuri suplimentare pentru creșterea securității datelor.

5. OBIECTIVE ȘI BAZĂ JURIDICĂ PENTRU PROCESARE

5.1. SERVICII WEB NEXTBIKE

5.1.1. Datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor care utilizează site-urile web ale Administratorului (www.nextbike.ro și site-urile web ale sistemelor individuale de biciclete urbane operate de Administrator), inclusiv adrese IP sau alți identificatori și informații colectate prin cookie-uri sau alte tehnologii similare, sunt procesate :

 1. pentru a furniza servicii în format electronic în scopul furnizării utilizatorilor de conținut colectat pe site-ul web – atunci baza legală a prelucrării este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului (art.6 alin.1 lit.b RODO);
 2. în scopuri analitice și statistice – atunci baza legală a prelucrării este interesul justificat al Administratorului (art.6 alin.1 lit.f RODO) constând în efectuarea analizelor activității utilizatorilor, precum și preferințele acestora pentru îmbunătățirea funcționalităților și serviciilor furnizate;
 3. pentru a putea stabili și declara afirmații împotriva lor – temeiul legal pentru prelucrare este interesul justificat al Administratorului (art.6 alin.1 lit.f RODO) constând în protejarea drepturilor sale;
 4. în scop de marketing al Administratorului și al altor entități – principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în secțiunea „Marketing” de mai jos.

5.1.2. Activitatea utilizatorului de pe site-ul web al Administratorului, inclusiv datele sale personale, este înregistrată în jurnalele de sistem (un program informatic special folosit pentru a stoca o înregistrare cronologică care conține informații despre evenimente și activități legate de sistemul IT utilizat pentru a furniza servicii de către administrator). Informațiile colectate în jurnalele sunt prelucrate în principal în scopuri legate de furnizarea de servicii. Administratorul le prelucrează și în scopuri tehnice și administrative, în scopul asigurării securității sistemului informatic și a gestionării acestui sistem, precum și în scopuri analitice și statistice – în acest sens, baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al administratorului (art. 6 alin. 1 lit. f RODO).

5.1.3. Sesiunea pe care browser-ul web a utilizatorului se conectează la serverele Administratorului din momentul conectării până la deconectarea site-ului este protejată de protocolul TLS. Aceasta înseamnă că toate datele, inclusiv datele cu caracter personal, sunt trimise folosind securitate criptografică (criptare).

5.2. MARKETING

5.2.1. Administratorul prelucrează datele personale ale utilizatorilor pentru a desfășura activități de marketing care pot consta în:

 1. afișarea de conținut de marketing către utilizator care nu este adaptat preferințelor sale (publicitate contextuală);
 2. afișarea conținutului de marketing relevant pentru interesele utilizatorului (publicitate comportamentală);
 3. desfășurarea altor tipuri de activități legate de comercializarea directă a bunurilor și serviciilor (trimiterea de informații comerciale prin mijloace electronice și activități de telemarketing).

5.2.2. Pentru a implementa activități de marketing, Administratorul poate utiliza profilarea în unele cazuri. Acest lucru înseamnă că, datorită procesării automate a datelor, Administratorul evaluează factorii selectați legați de persoanele fizice pentru a analiza comportamentul acestora sau pentru a crea o prognoză pentru viitor. Baza legală pentru prelucrarea datelor în acest caz este interesul legitim al administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

5.3. COOKIES ȘI TEHNOLOGIE SIMILARĂ

5.3.1. Cookie-urile sunt mici fișiere text instalate pe dispozitivul utilizatorului care navighează pe site. Cookie-urile colectează informații care facilitează utilizarea unui site web – de exemplu, prin amintirea vizitelor utilizatorului pe site-ul și a activităților acestuia. Baza legală pentru prelucrarea acestor date este interesul legitim al administratorului (articolul 6 paragraful 1 litera f din GDPR).

5.3.2. Administratorul folosește cookie-uri în principal pentru a oferi utilizatorului servicii furnizate electronic și pentru a îmbunătăți calitatea acestor servicii. Prin urmare, administratorul și alte entități care îi furnizează servicii analitice și statistice utilizează cookie-uri, stochează informații sau obțin acces la informațiile deja stocate în echipamentele terminale de telecomunicații ale utilizatorului (computer, telefon, tabletă etc.). Cookie-urile utilizate în acest scop includ:

 1. cookie-uri cu date introduse de utilizator (ID-ul sesiunii) pe toată durata sesiunii (cookie-uri de introducere a utilizatorului);
 2. cookie-uri de autentificare utilizate pentru serviciile care necesită autentificare pe durata sesiunii (cookie-uri de autentificare);
 3. cookie-uri utilizate pentru a asigura securitatea, de exemplu, utilizate pentru a detecta frauda în domeniul autentificării (cookie-uri de securitate centrate pe utilizator);
 4. cookie-uri de sesiune ale unor playere multimedia (de exemplu, cookie-uri pentru player-ul flash), pe toată durata sesiunii (cookie-uri de sesiune de player multimedia);
 5. cookie-uri persistente utilizate pentru personalizarea interfeței de utilizator pe toată durata sesiunii sau puțin mai mult (cookie-uri de personalizare a interfeței utilizator),
 6. cookie-urile utilizate pentru a monitoriza traficul site-ului web, adică analiza datelor, inclusiv cookie-urile Google Analytics (sunt fișiere utilizate de Google pentru a analiza modul în care site-ul este utilizat de utilizator, pentru a crea statistici și rapoarte privind funcționarea site-ului) Google Analytics este de asemenea utilizat pentru a viza utilizatorii de publicitate comportamentală. Google nu folosește datele colectate pentru a vă identifica sau combina aceste informații pentru a permite identificarea.
  Informații detaliate despre sfera de aplicare și regulile colectării datelor în legătură cu acest serviciu pot fi găsite la următorul link: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

5.4. DATE DE LOCAȚIE

5.4.1. Aplicațiile mobile furnizate de Administrator, cum ar fi aplicația Nextbike precum și unele site-uri web ale Administratorului, cum ar fi www.nextbike.ro pot folosi date despre locația dispozitivului utilizatorului ( computer, telefon mobil, tabletă etc.).

5.4.2. Administratorul prelucrează datele locației, în special pentru a oferi utilizatorului o hartă care indică cele mai apropiate stații de biciclete Nextbike. Utilizatorul este informat despre toate celelalte scopuri ale prelucrării datelor de locație în clauze de informații separate.

5.4.3. Baza legală pentru prelucrarea acestor date este consimțământul utilizatorului (art.6 alin.1 lit.a RODO) exprimat prin acordarea unei aplicații mobile sau a unui browser web cu acces la datele despre locația dispozitivului utilizatorului.

5.5. FORME DE CONTACT DISPONIBILE PE SERVICII INTERNET

5.5.1. Administratorul oferă posibilitatea de a-l contacta utilizând formulare electronice de contact disponibile pe site-urile web ale Administratorului. Utilizarea formularului necesită furnizarea de date personale necesare pentru a contacta utilizatorul și a răspunde la întrebare. Utilizatorul poate furniza, de asemenea, alte date pentru a facilita contactul sau pentru a gestiona interogarea. Furnizarea de date marcate ca obligatorii este necesară pentru a primi și a presta interogarea, iar nerespectarea acestora duce la imposibilitatea de a presta servicii. Furnizarea altor date este voluntară.

5.5.2. Datele personale sunt procesate:

 1. să identifice expeditorul și să gestioneze solicitarea sau să răspundă la o întrebare trimisă prin formularul de contact – baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) constând în a permite gestionarea cererilor și răspunsul la întrebări solicitat în special de către persoanele interesate de serviciile Administratorului;
 2. pentru a monitoriza și a îmbunătăți calitatea serviciilor, inclusiv serviciul pentru clienți – baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) constând în a permite îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de administrator.

5.6. CORESPONDENȚĂ EMAIL ȘI TRADIȚIONALĂ

5.6.1. În cazul trimiterii unui mesaj către administrator prin e-mail sau corespondență tradițională, datele personale conținute în această corespondență sunt prelucrate exclusiv în scopul comunicării și soluționării cazului la care se referă corespondența.

5.6.2. Baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al administratorului (articolul 6 paragraful 1 litera f din GDPR) constând în efectuarea corespondenței adresate acestuia în legătură cu activitățile sale de afaceri.

5.6.3. Administratorul prelucrează numai datele personale relevante pentru cazul la care se referă corespondența. Toate corespondențele sunt stocate într-o manieră care asigură securitatea datelor cu caracter personal conținute de acestea (și alte informații) și dezvăluite numai persoanelor autorizate.

5.7. CONTACT TELEFON

5.7.1. În cazul contactării administratorului prin telefon, administratorul poate solicita date cu caracter personal numai dacă este necesar să se ocupe de cazul la care se referă contactul. Într-un astfel de caz, baza legală este interesul legitim al administratorului (art.6 alin.1 lit. f GDPR) constând în a permite solicitările și a răspunde la întrebările adresate de persoanele interesate de serviciile Administratorului.

5.7.2. Conversațiile telefonice pot fi, de asemenea, înregistrate – în acest caz, informațiile adecvate sunt furnizate la începutul conversației. Interviurile sunt înregistrate pentru a monitoriza calitatea serviciului furnizat și pentru a verifica activitatea consultanților. Înregistrările sunt disponibile numai angajaților Administratorului și persoanelor care deservesc asistența de asistență a Administratorului. Baza legală a prelucrării este interesul legitim al administratorului (art.6 alin.1 lit.f RODO) constând în a permite îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de administrator.

5.8. PORTALE SOCIALE

5.8.1. Administratorul prelucrează datele personale ale utilizatorilor care vizitează profilurile Administratorului păstrate în mediile sociale (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Aceste date sunt procesate doar în legătură cu menținerea unui profil, inclusiv pentru a informa Utilizatorii despre activitatea Administratorului și pentru a promova diverse tipuri de evenimente, servicii și produse. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către administrator în acest scop este interesul său legitim (art.6 alin.1 lit.f RODO) constând în promovarea propriei sale mărci.

5.9. MONITORIZAREA VIDEO ȘI CONTROLUL ACCESULUI

5.9.1. Pentru a asigura siguranța persoanelor și a proprietăților, administratorul folosește monitorizarea video și controlează accesul la spațiile și la zona administrată de acesta. Datele colectate în acest mod nu sunt utilizate în alte scopuri.

5.9.2. Datele cu caracter personal sub formă de monitorizare a înregistrărilor și a datelor colectate în registrul de intrare și ieșire sunt prelucrate pentru a asigura securitatea și ordinea în spațiile instalației și, eventual, pentru a apăra sau urmări revendicările. Baza prelucrării datelor cu caracter personal este interesul legitim al Administratorului (art.6 alin.1 lit.f RODO) constând în asigurarea securității proprietății Administratorului și protejarea drepturilor sale.

5.10. RECRUTARE

5.10.1. Ca parte a proceselor de recrutare, administratorul se așteaptă la transferul datelor cu caracter personal (de exemplu, într-un CV sau CV) numai în măsura specificată în dreptul muncii. Prin urmare, informațiile nu ar trebui furnizate pe larg. Dacă cererile depuse conțin date suplimentare, acestea nu vor fi utilizate sau incluse în procesul de recrutare.

5.10.2. Datele personale sunt procesate:

 1. pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din dispozițiile legale referitoare la procesul de angajare, inclusiv în special Codul muncii – temeiul legal pentru prelucrare este obligația legală care revine administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR în legătură cu prevederile Codului muncii);
 2. pentru a desfășura procesul de recrutare în domeniul datelor care nu sunt cerute de lege, precum și în scopul proceselor viitoare de recrutare – baza legală a prelucrării este consimțământul (art.6 alin.1 lit.a RODO);
 3. pentru a determina sau afirma orice pretenții sau apăra împotriva acestor revendicări – baza legală pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al administratorului (articolul 6 alineatul 1 litera f din GDPR).

5.11. COLECȚIA DATELOR ÎN LEGĂTURĂ CU DISPOZIȚIA SERVICIILOR

5.11.1. În cazul colectării datelor în scopuri legate de executarea unui anumit contract, de asemenea prin intermediul site-ului web, Administratorul furnizează persoanei vizate informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în momentul încheierii contractului.

5.12. COLECȚIA DATELOR ÎN ALTE CAUZE

5.12.1. În legătură cu activitățile sale, administratorul colectează, de asemenea, date cu caracter personal în alte cazuri – de exemplu, în timpul întâlnirilor de afaceri, la evenimente din industrie sau prin schimbul de cărți de vizită – în scopul inițierii și menținerii contactelor de afaceri. În acest caz, baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al administratorului (articolul 6 alineatul 1 punctul f din GDPR) constând în crearea unei rețele de contacte în legătură cu întreprinderea.

5.12.2. Datele cu caracter personal colectate în astfel de cazuri sunt prelucrate numai în scopul pentru care au fost colectate, iar administratorul le oferă o protecție adecvată.

6. BENEFICIARII DATELOR

6.1. În legătură cu efectuarea operațiunilor care necesită prelucrare, datele personale sunt dezvăluite entităților externe, inclusiv furnizorilor responsabili pentru operarea sistemelor și echipamentelor informatice (de exemplu, echipamente CCTV, servicii de localizare GPS), entități care furnizează servicii juridice sau contabile, curieri, agenții de marketing sau de recrutare. De asemenea, datele pot fi dezvăluite partenerilor administratorilor selectați, de exemplu, ca parte a implementării campaniilor promoționale..

6.2. Administratorul își rezervă dreptul de a dezvălui informațiile selectate despre persoanele vizate autorităților competente sau terților care depun o solicitare pentru aceste informații, pe baza unei baze legale adecvate și în conformitate cu legislația aplicabilă.

7. TRANSMITEREA DATELOR ÎN AFARA SEE

7.1. Nivelul de protecție a datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE) diferă de cel prevăzut de legislația europeană. Din acest motiv, administratorul transferă datele cu caracter personal în afara SEE numai atunci când este necesar și asigurând un nivel adecvat de protecție, în principal prin:

7.1.1. cooperarea cu entitățile care prelucrează date cu caracter personal în țări pentru care a fost emisă o decizie adecvată a Comisiei Europene;

7.1.2. utilizarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană;

7.1.3. aplicarea normelor corporative obligatorii aprobate de autoritatea de supraveghere competentă;

7.1.4. în cazul transferului de date către SUA – cooperarea cu entitățile care participă la programul „Shield Privacy” aprobat prin decizia Comisiei Europene.

7.2. Administratorul informează întotdeauna despre intenția de a transfera date cu caracter personal în afara SEE la etapa colectării acestora.

8. PERIOADA DE PROCESARE A DATELOR PERSONALE

8.1. Perioada de prelucrare a datelor de către administrator depinde de tipul serviciului furnizat și de scopul prelucrării. Perioada de prelucrare a datelor poate rezulta, de asemenea, din dispoziții atunci când constituie baza prelucrării. În cazul prelucrării datelor pe baza interesului legitim al administratorului – de exemplu, din motive de securitate – datele sunt prelucrate pentru o perioadă care să permită implementarea acestui interes sau să se opună eficient procesării datelor. Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, datele sunt procesate până la retragerea lor. Când baza de prelucrare este necesară pentru încheierea și executarea contractului, datele sunt prelucrate până la rezilierea sa.

8.2. Perioada de prelucrare a datelor poate fi prelungită dacă prelucrarea este necesară pentru a stabili sau urmări revendicări sau apăra împotriva creanțelor și după această perioadă – numai dacă și în măsura cerută de lege. După încheierea perioadei de prelucrare, datele sunt șterse sau anonimizate ireversibil.

9. DREPTURI ASOCIATE CU PROCESAREA DATELOR PERSONALE

9.1. Persoanele vizate au următoarele drepturi:

9.1.1. dreptul la informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal – pe această bază, persoana care depune solicitarea, administratorul furnizează informații despre prelucrarea datelor, inclusiv în principal despre scopurile și motivele legale ale prelucrării, sfera datelor deținute, entitățile la care sunt dezvăluite și data planificată pentru ștergerea datelor;

9.1.2. dreptul de a obține o copie a datelor – pe această bază, administratorul furnizează o copie a datelor prelucrate cu privire la persoana care trimite solicitarea;

9.1.3. dreptul la rectificare – Administratorul este obligat să înlăture orice incompatibilități sau erori ale datelor cu caracter personal care sunt prelucrate și să le suplimenteze dacă sunt incomplete;

9.1.4. dreptul de a șterge datele – pe această bază, puteți solicita eliminarea datelor a căror prelucrare nu mai este necesară pentru a atinge niciunul dintre scopurile pentru care au fost colectate;

9.1.5. dreptul de a limita prelucrarea – în cazul unei astfel de solicitări, administratorul încetează să mai efectueze operațiuni cu date cu caracter personal – cu excepția operațiunilor la care persoana vizată a consimțit – și stocarea acestora, în conformitate cu normele de păstrare acceptate sau până la încetarea motivelor de prelucrare a datelor ( de exemplu, o decizie a autorității de supraveghere care să permită prelucrarea ulterioară a datelor);

9.1.6. dreptul de a transfera date – pe această bază – în măsura în care datele sunt prelucrate în legătură cu contractul sau consimțământul încheiat – Administratorul emite date furnizate de persoana cu care se raportează, într-un format care permite citirea acestora de către un computer. Este, de asemenea, posibil să solicitați ca datele să fie trimise către o altă entitate – cu toate acestea, cu condiția existenței unor posibilități tehnice în acest sens atât din partea administratorului, cât și a celeilalte entități;

9.1.7. dreptul de a opune prelucrarea datelor în scopuri de marketing – persoana vizată poate oricând să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în scop de marketing, fără a fi necesară justificarea unei astfel de obiecțiuni;

9.1.8. dreptul de a se opune altor scopuri de prelucrare a datelor – persoana vizată poate oricând să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care se bazează pe interesul justificat al Administratorului (de exemplu, în scopuri analitice sau statistice sau din motive legate de protecția proprietății); opoziția în acest sens ar trebui să includă o justificare;

9.1.9. dreptul de retragere a consimțământului – dacă datele sunt prelucrate pe baza consimțământului exprimat, persoana vizată are dreptul să-l retragă în orice moment, ceea ce, însă, nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului.

9.1.10. dreptul la plângere – dacă se consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile GDPR sau alte dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o reclamație președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

9.2. RESPECTAREA CERERILOR PRIVIND EXERCITAREA DREPTURILOR

9.2.1. Se poate depune o cerere privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate:

 1. în scris la următoarea adresă: Aleea Poarta-Albă, nr.1-3, sector 6, Bucuresti
 2. prin e-mail la următoarea adresă: office@nextbike.ro

9.2.2. Dacă administratorul nu poate identifica persoana care depune cererea, va solicita solicitantului informații suplimentare.

9.2.3. Cererea poate fi depusă personal sau printr-un mandatar (de exemplu, un membru al familiei). Din motive de securitate a datelor, administratorul încurajează să folosească o împuternicire într-o formă certificată de un notar public sau de un consilier legal sau de un avocat, ceea ce va accelera semnificativ verificarea autenticității cererii.

9.2.4. Un răspuns la cerere trebuie să fie dat în termen de o lună de la primire. Dacă este necesară prelungirea acestei perioade, administratorul informează solicitantul cu privire la motivele întârzierii.

9.2.5. Răspunsul este dat prin poștă tradițională, cu excepția cazului în care cererea a fost trimisă prin e-mail sau dacă un răspuns nu a fost solicitat în format electronic.

9.2.6. Persoana vizată poate, de asemenea, să corecteze sau să actualizeze în mod independent datele sale personale, precum și să retragă acordurile exprimate anterior la prelucrarea datelor cu caracter personal și să transfere informații de marketing, utilizând site-urile web ale administratorului. Pentru a face acest lucru, conectați-vă la site-ul web (de exemplu, www.nextbike.ro), accesați fila „Setări utilizator” și faceți modificările corespunzătoare.

9.3. NORME DE ÎNCĂRCARE

9.3.1. Procedura privind cererile depuse este gratuită. Taxele pot fi percepute numai pentru:

 1. depunerea unei solicitări pentru a doua și copiile ulterioare ale datelor (prima copie a datelor este gratuită); în acest caz, administratorul poate solicita plata a unor costuri suplimentare.
 2. depunerea de cereri excesive (de exemplu extrem de frecvente) sau în mod vădit nejustificate de aceeași persoană; în acest caz, administratorul poate solicita plata a unor costuri suplimentare.

9.3.2. Dacă decizia de impunere a unei taxe este pusă la îndoială, persoana vizată poate trimite o reclamație președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

10. MODIFICĂRI LA POLITICA DE PROCESARE A DATELOR PERSONALE

Politica este revizuită în permanență și actualizată după caz. Versiunea actuală a Politicii a fost adoptată pe 23 mai 2018